Ako zdokonalovať?

 

1. Zvoľte si cieľovú oblasť pre zlepšenie. Vyberte situácie, v ktorých by ste chceli mať väčšiu osobnú kontrolu. Zvoľte si základnú psychickú schopnosť z kruhu dokonalosti, ktorú by ste radi zdokonalili. Uistite sa, že ste si vybrali zmysluplnú cieľovú oblasť, na ktorú zameriate svoju snahu o pozitívnu zmenu.

2. Vykonajte sebahodnotenie a majte stále na pamäti svoju cieľovú oblasť. Podrobne uvažujte o tom, čo u vás najlepšie funguje a aké sústredenie pre vás najlepšie pracovalo v niektorých situáciách.

3. Vyskúšajte niektoré zo stratégií dokonalosti. Vyberte si tie, ktorým veríte, že sa najlepšie hodí k tomu, aby ste práve vy pomocou nich dosiahli zlepšenia, po ktorých túžite. Využívajte čokoľvek, čo by podľa vás mohlo byť užitočné a mohlo by vám pomôcť uskutočniť svoju misiu osobnej výnimočnosti.

4. Zapíšte si svoj akčný plán zdokonaľovania svojho výkonu či osobného rastu. Zapíšte si, na čo sa chystáte, aby ste vyvolali zmeny, po ktorých túžite, kedy to urobíte, ako často to budete robiť a za akých okolností sa to chystáte trénovať.

5. Experimentujte so svojím plánom: trénujte a používajte v rôznych situáciách rôzne stratégie, ktoré ste si zvolili, aby ste sa mohli posunúť bližšie k svojim cieľom. Po zavedení určitej stratégie do tréningu si nechajte čas na premýšľanie o tom, čo sa podarilo, čo nefungovalo a je treba vylešiť alebo zmeniť, aby ste mohli svoj plán zdokonaľovať.

6. Stretávajte sa s ďalšími ľuďmi, ktorí sa snažia dosiahnuť dokonalosť. Vymieňajte si svoje skúsenosti s tým, čo vám pomáha úspešne prekonávať prekážky a zvládať nároky, ktorým čelíte. Zdieľajte svoj pohľad na efektívne spôsoby dosiahnutia cieľov, názory na to, ako si udržať plné sústredenie a ako sa čo najlepšie vysporiadať s rozptýlením.